You are here

Zamówienia publiczne

UWAGA:
Od dnia 01.01.2023r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone są na Platformie e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.