You are here

Wyniki postępowań

UWAGA:
Od dnia 01.01.2023r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone są na Platformie e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-53/22

Dostawa urządzeń laboratoryjnych i AGD dla Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-72/22

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

27/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

27/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-57/22

Dostawa materiałów zużywalnych i odczynników na cele realizacji projektu „ECBIG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC (POIR.04.02.00-00-D017/20) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/22

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-65/22

Sukcesywne dostawy bibliotek do sekwencjonowania NGS kompatybilnych z sekwenatorem NGS MINISEQ ILLUMINA dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/12/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-52/22

Dostawa i montaż krzeseł i foteli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/22

Zakup źródeł Ir-192 do trzech aparatów Flexitron HDR wraz z usługą serwisową dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-61/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywanych wraz z dzierżawą  analizatora immunochemicznego  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/11/2022 Dostawy
DO/DZ–381–1–60/22

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

25/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-68/22

Dostawa urządzeń biurowych do obsługi Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/11/2022 Dostawy
DODZ-381-1-63/22

Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji wirusa  SARS-CoV2, odczynników do  barwień standardowych , szkiełek podstawowych oraz testów do RT-PCR w formie kartrydży dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

15/11/2022 Dostawy
DODZ-381-1-55/22

Sukcesywne dostawy leków   dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

11/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/22

Zakup sprzętu i aparatury dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w ramach umowy nr 6/13/25/2022/27/865 na realizację programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.
 

08/11/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/22

Sukcesywne dostawy odczynników  do oznaczania mutacji w genach BRCA1/2, odczynników, materiałów  zużywalnych i podłoży do  diagnostyki  cytogenetyczniej oraz  szkiełek do rozmazów i nożyków do zgrzewarki TSCD II  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-49/22

Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

21/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-48/22

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

10/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/22

Dostawa urządzeń biurowych do obsługi Biobanku dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-47/22

Sukcesywne dostawy kartridży do sekwencjonowania  NGS dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/10/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-45/22

Zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

20/09/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/22

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców oraz mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/09/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-44/22

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora  HPLC, dostawy odczynników do  badań standardowych histopatologicznych i cytologicznych,  wody LAL oraz materiałów  zużywalnych  do hodowli komórkowej dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/09/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/22

Dostawa i instalacja niskoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/08/2022 Dostawy
DO/DZ–381–1–40/22

Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

16/08/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-32/22

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

03/08/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/22

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie–Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/08/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-35/22

Sukcesywne dostawy kartridży do sekwencjonowania NGS dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/08/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/22

Dostawa i montaż klimatyzacji typu split w pomieszczeniach nr 328a, 328b, 328c w budynku głównym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-33/22

Sukcesywne dostawy wykrojów termoplastycznych do stabilizacji pacjentów i bolusów stosowanych w radioterapii dla Narodowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/22

Dostawa obliczeniowych stacji komputerowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

18/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/22

Dostawa energii elektrycznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-24/22

Modernizacja rezonansu magnetycznego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/07/2022 Dostawy
DO/DZ–381–1–25/22

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie–Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

14/06/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-23/22

Dostawa automatycznej stacji pipetującej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/06/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-21/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Narodowego instytutu onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/22

Sukcesywne dostawy leku Cemiplimabum dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/22

Sukcesywna dostawa mikrosfer opłaszczonych radioaktywnym izotopem dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

06/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/22

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, rękawic, fartuchów, obłożeń i zestawów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/22

Dostawa urządzeń medycznych: aparatu do sekwencjonowania typu NGS oraz termocyklera Real-Time PCR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/05/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/22

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/04/2022 Dostawy
DO/DZ–381–1– 9/22

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

26/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-17/22

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/22

Sukcesywne dostawy leków  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zestawu do elektroforezy i immunofiksacji białek surowicy i innych płynów ustrojowych dla NIO PIB

15/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-15/22

Sukcesywne dostawy akcesoriów do produkcji i kontroli jakości 68Ga-PSMA-11 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie -  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/22

Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania  mutacji w genach BRCA1/2 metodą sekwencjonowania nowej generacji za pomocą  urządzenia  Torrent S5 dla Narodowego instytutu onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie -  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

01/04/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-7/22

Sukcesywne dostawy leków  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/03/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-11/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/03/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-6/22

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych oraz sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do automatycznej elektroforezy dla Narodowego instytutu onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/03/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/22

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/02/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-3/22

Zakup, dostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki - MOSAIC" projekt nrPOIR.04.02.00-00-D017/20 wraz z gwarancją, wsparciem producentów oraz dodatkową opieką techniczną Wykonawcy świadczoną w okresie gwarancji dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/02/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/22

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/02/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-2-22

Sukcesywne dostawy odczynników do ekstrakcji  i detekcji wirusa brodawczaka ludzkiego  wraz  dzierżawą  aparatu do izolacji DNA  wirusa HPV, dostawy odczynników do wykonywania oznaczeń glukagonu oraz odczynników  do oznaczania mutacji w genach,  dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów do  oznaczeń moczu oraz do oznaczania  parametrów krytycznych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/02/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-1/22

Dzierżawa w pełni automatycznej linii hematologicznej składającej się z 5 modułów połączonych jednym podajnikiem z oprogramowaniem zarządzającym pracą modułów w oparciu o system reguł skonfigurowanych na potrzeby Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej oraz
dostosowaniem pracowni na potrzeby instalacji linii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/01/2022 Dostawy
DO/DZ-381-1-62/21

Sukcesywne dostawy zestawów do oceny genów fuzyjnych w komórkach raka płuc oraz odczynników do wykonywania oznaczenia HSV-1/2 IgM, Clostridium difficile GDH, Toksyn A i B, Kalcytoniny i Kortyzolu dla NIO PIB 

07/01/2022 Dostawy
DO/DZ – 381–1 – 59 / 21

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-58/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-60/21

Sukcesywne dostawy materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą  aparatu do pomiaru OB oraz dostawy innych odczynników,  materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-56/21

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI MEDYCZNYCH I BIUROWYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

20/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/21

Zakup aparatu HDR dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/12/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1– 53/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/12/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-50/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/11/2021 Dostawy
DO/DZ 381-1-52/21

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych i produktów do systemu ilościowej analizy,  zestawów do wykrywania zaburzeń molekularnych metodą  ddPCR  oraz odczynników,  sond FISH, materiałów zużywalnych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/11/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-51/21

Rozbudowa posiadanego oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii, oprogramowania RayStation dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

03/11/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-49/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/10/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-45/21

Rozbudowa posiadanego oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii, oprogramowania RayStation dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/10/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1– 47/21

Rozbudowa posiadanego oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii, oprogramowanie Eclipse/ARIA dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie –Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

15/10/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-44/21

Sukcesywne dostawy  odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA 1/2 metodą sekwencjonowania  nowej generacji, sukcesywne dostawy  podłoży mikrobiologicznych  oraz probówek typy Falcon  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

12/10/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/10/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/21

Sukcesywne dostawy ekspanderów i protez anatomicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/09/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-38/21

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/09/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/21

Sukcesywne dostawy leku Tucatinib dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/09/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-40/21

Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych oraz siatek chirurgicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/09/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-37/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/08/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1–27/21

Zakup nowych licencji oprogramowania w celu rozbudowy i modernizacji funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego wykorzystującego Oracle Database Standard Edition w wersji 11g R2 dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

20/08/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1– 35 /21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-21/21

Sukcesywne dostawy leku Obinutuzumab dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-36/21

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/21

Dostawa i montaż mebli biurowych i medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-33/21

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/08/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1–28/21

Sukcesywne dostawy zestawów do przygotowania roztworu DOTATATE galu 68 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

30/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/21

Sukcesywne dostawy  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  do identyfikacji i lekowrażliwości  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 

21/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-32/21

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/21

Sukcesywne dostawy  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  do posiewów krwi i do barwienia preparatów metodą Grama oraz dostawy odczynników, materiałów zużywalnych , podłoży mikrobiologicznych, testów do szybkiej identyfikacji,  testów kasetkowych  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-23/21

Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatury dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-16/21

Dostawy sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/21

Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych oraz jaj dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/21

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/21

Sukcesywne dostawy odczynników, szybkich zestawów histochemicznych, materiałów zużywalnych, akcesoriów laboratoryjnych, podłoży mikrobiologicznych oraz dzierżawa wyposażenia i testów do diagnostyki manualnej dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

18/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-20/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/21

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-17/21

Sukcesywna dostawa leków dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

21/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-15/21

Sukcesywne dostawy kontrastu do MR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/21

SUKCESYWNE DOSTAWY  LEKÓW DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

14/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/21

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin oraz pieczywa i wyróbów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/21

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych oraz odczynników do cytowirówki barwiącej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

28/04/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1–11/21

Sukcesywne dostawy generatorów 68Ge/68Ga wraz z eluentami dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego oddziału w Gliwicach.

23/04/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/21

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

19/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/21

DZIERŻAWA APARATÓW I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO DO WYKONYWANIA  OZNACZEŃ MOLEKULARNYCH METODĄ RT-PCR WRAZ Z  SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WW APARATÓW DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

17/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-2/21

SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA BIAŁEK  SPECYFICZNYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH.

 

03/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-1/21

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych  wraz z dzierżawą  zintegrowanych systemów immuno-biochemicznych oraz automatycznej  linii transmisyjnej  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/02/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-178/20

ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU PLANOWANIA RADIOTERAPII NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-179/20

ZAKUP APARATU RTG DO ZDJĘĆ PŁUCNO-KOSTNYCH  DLA ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/20

Dostawa automatycznego systemu zamkniętego do diagnostyki techniką ilościowego PCR,  aparatu do oznaczania koronawirusa metodami genetycznymi/molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym, analizatora mikrobiologicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-180/20

Doposażenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w sprzęt

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/20

Dostawa cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-159/20

Zakup łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-173/20

Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/20

Dostawa echokardiografu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytut Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/20

Przedłużenie posiadanych licencji wraz z zakupem wsparcia technicznego na system DLP firmy Fidelis lub dostarczenie systemu równoważnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału  w Gliwicach 

02/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-155/20

Dzierżawa aparatu do biopsji gruboigłowych wspomaganych próżnią wraz ze sprzętem jednorazowym do pobierania wycinków oraz sukcesywna dostawa zestawów do biopsji pod kontrolą MR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

06/11/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-152/20

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-138/20

Zakup systemu do radioterapii śródoperacyjnej wraz ze zintegrowanym systemem do planowania leczenia opartym o promieniowanie fotonowe dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-151/20

Sukcesywna dostawa rękawic nitrylowych, bezpudrowych, diagnostyczno-ochronnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-136/20

Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do wykonywania oznaczeń Chromograniny A (CgA) w surowicy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 

12/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-144/20

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

12/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-127/20

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań koagulologicznych  dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

16/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-118/20

Sukcesywne dostawy odczynników do NGS, molekularnej diagnostyki onkohematologicznej, zestawów  do monitorowania ekspresji BRC-ABL oraz przeciwciał dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego,
Oddziału w Gliwicach

08/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-108/20

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowwego Instytutu Badawczego

01/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-94/20

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-97/20

Sprzedaż energii elektrycznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/20

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach  w ramach projektu ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

17/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-88/20

Sukcesywne dostawy  odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA ½ oraz zestawów do izolacji kwasów nukleinowych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

08/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/20

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/20

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych oraz peptydu, materiałów i odczynników wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem 68Ga dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

05/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-68/20

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów  do badania hormonów i białek oraz 5 fluorouracylu w osoczu krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

05/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/20

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-39/20

Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

26/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/20

Sukcesywna dostawa mikrosfer opłaszczonych radioaktywnym izotopem dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-28/20

Sukcesywne dostawy Radium-223 dichloride dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

09/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/20

Dzierżawa analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów i genów oporności na antybiotyki z materiału klinicznego metodą Multiplex PCR wraz
z dostawą zestawów dla Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału
w Gliwicach

03/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-71/22

Świadczenie usługi przeglądów syntetyzerów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/12/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-66/22

Świadczenie usługi serwisowania i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/11/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-54/22

Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/11/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-36/22

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnych badań klinicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/09/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-31/22

Usługi transportu pacjentów oraz krwi, jej składników i materiałów biologicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/09/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-39/22

Świadczenie usługi serwisowania i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/09/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-38/22

Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/08/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-30/22

Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/06/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-8/22

Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

12/04/2022 Usługi
DO/DZ–381–1– 57 /21

Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.
 

07/01/2022 Usługi
DO/DZ-381-1-46/21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Pembrolizumab w Terapii Zaawansowanego, Progresującego Raka Kory Nadnerczy” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/11/2021 Usługi
DO/DZ–381–1– 6 /21

Świadczenie usług serwisowych i testów specjalistycznych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/05/2021 Usługi
DO/DZ-381-1-150/20

Świadczenie usług serwisowych i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/11/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-85/20

Świadczenie usługi serwisowej aparatu rtg Philips Allura Clarity s/n: 001073 dla DL/ZRDO NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

31/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-84/20

Wdrożenie i integracja e-Usług dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w ramach projektu ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

17/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-79/20

Świadczenie usług serwisowych przyspieszaczy True Beam s/n: 1276, 2411, 2804 oraz symulatora radioterapeutycznego Acuity Platinum s/n 223 wraz z systemem synchronizacji oddechowej dla Zakładu Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-71/20

Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/07/2020 Roboty
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-3/23

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdującej się w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Gliwicach

16/01/2023 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-9/23

Sukcesywny zakup zestawów dziennych 2-drożnych oraz zakup automatycznych pomp do przygotowywania leków dla NIO-PIB o/ Gliwice

13/01/2023 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-4/23

Dostawa pojemników na odpady medyczne dla Klinik/Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/01/2023 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-76/22

Sukcesywna dostawa gazów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-84/22

Dostawa urządzeń biurowych do obsługi Biobanku dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 

29/12/2022 Dostawy
DO/DZ-TPzmn-381-2-80/22

Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla Biobanku Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie –Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/12/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-81/22

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/12/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-79/22

Sukcesywne dostawy opatrunków z folii poliuretanowej oraz pasków do glukometrów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/12/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-85/22

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/12/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-68/22

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/12/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-77/22

Wymiana sprężarki Ingersoll Rand SSR ML 5,5 oraz sprężarek Boge Kompressoren na sprężarki bezolejowe dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/11/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-75/22

Dostawa stołu sekcyjnego, elektronicznego manometru do pomiaru ciśnienia w rurce intubacyjnej dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

15/11/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-72/22

Zakup zestawu do badań endoskopowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

10/11/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-73/22

Zakup wózków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w ramach umowy nr 6/13/25/2022/27/865 na realizację programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.

08/11/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-69/22

 Dostawa analizatora pola promieniowania jonizującego wraz z wyposażeniem dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/11/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-71/22

Zakup stołu operacyjnego mobilnego wraz z przygotowaniem miejsca pod jego instalacje dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/11/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-64/22

Wymiana sprężarki Ingersoll Rand SSR ML 5,5 oraz sprężarek Boge Kompressoren na sprężarki bezolejowe dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 

28/10/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn-381-2-67/22

Dostawa i montaż klimatyzacji dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie– Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

28/10/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–66/22

Dostawa stołu sekcyjnego, skanera żył, elektronicznego manometru do pomiaru ciśnienia w rurce intubacyjnej dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

18/10/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-65/22

Zakup i instalacja 5 licencji dożywotnich „Postural Video” do systemu Align RT firmy Vision RT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/09/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-62/22

Dostawa i montaż mebli medycznych i wyposażenia dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/09/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–60/22

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

22/09/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-61/22

Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/09/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-59/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/09/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-58/22

Zakup i instalacja 5 licencji dożywotnich „Postural Video” do systemu Align RT firmy Vision RT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

12/09/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-55/22

Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/08/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn -381-2-47/22

1. Rozbudowa posiadanego systemu Fortigate o funkcjonalność WAF, 2. Zakup oraz wdrożenie skanera podatności dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

24/08/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-57/22

Sukcesywne dostawy produktów  do diagnostyki onkohematologicznej,  materiałów i odczynników do  18F-PSMA-1007, preparatu do  utrwalania rozmazów oraz  odczynników do oznaczeń  osteopontyny dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/08/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-51/22

Zakup instrumentarium do chirurgii, ssaka oraz mikroklipsownic dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/08/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-53/22

Dostawa telefonów komórkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego  Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/08/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-52/22

Zakup i instalacja 5 licencji dożywotnich „Postural Video” do systemu Align RT firmy Vision RT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/08/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-42/22

Zakup wózków dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-50/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn-381-2-45/22

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

21/07/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2–48/22

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/07/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-43/22

Dostawy sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

12/07/2022 Dostawy
DO/DZ-381 TPbn-2-41/22

Usługi transportowe naczepy mammograficznej z wbudowanym mammografem cyfrowym, umożliwiające wykonywanie badań mammograficznych w trybie mobilnym w obrębie województwa śląskiego  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/06/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-39/22

Sukcesywne dostawy materacy próżniowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

08/06/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-37/22

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/06/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-32/22

Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia medycznego dla Klinik i Zakładów oraz fartuchów jednorazowych dla Działu Centralnej Sterylizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego
Oddziału w Gliwicach

24/05/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-25/22

Zakup wózków dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/05/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–34/22

Dostawy sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/05/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn-381-2-35/22

Sukcesywne dostawy materacy próżniowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

11/05/2022 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –33/22

Sukcesywne dostawy  odczynników do wykonywania oznaczenia kortyzolu  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

14/04/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-26/22

Zakup wyposażenia do kabiny terapeutycznej K1 Zakładu Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/04/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-29/22

Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/04/2022 Dostawy
DO/DZ-TPzmn-381-2-28/22

Zakup samochodu osobowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

31/03/2022 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –30/22

Dzierżawa aparatu do wykonywania oznaczeń moczu wraz z dostawą niezbędnych odczynników dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/03/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-27/22

Dostawa cytometru cyfrowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/03/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-23/22

Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia dla Centrum Wsparcia Badan Klinicznych  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/03/2022 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –20/22

Sukcesywne dostawy odczynników  do wykonywania oznaczeń  koagulologicznych białek C i S,  Kortyzolu,  Glukagonu, zestawów do oceny genów fuzyjnych zastosowaniem sekwenatora nowej generacji MiniSeq (Illumina) dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/03/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–21/22

Sukcesywne dostawy generatora molibdenowo-technetowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/03/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–3/22

Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyku 18 F Fludeoksygukozy FDG dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/03/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-16/22

Dostawa analizatora hematologicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/02/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2–14/22

Sukcesywne dostawy odczynników do izolacji kwasów nukleinowych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/02/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-11/22

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI i XEROX dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/02/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381-2-10/22

Sukcesywne dostawy masek FFP3 dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

08/02/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-1/22

Dostawa neuronawigacji ( doposażenie), wózka anestezjologicznego z wyposażeniem dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/02/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-7/22

Dostawa aparatu do sekwencjonowania dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/02/2022 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–2/22

Zakup, instalacja oraz wdrożenie systemu audio-video umożliwiającego przesyłanie dźwięku i obrazu pomiędzy salami Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego  Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/01/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-5/22

Wyposażenie pomieszczeń biurowych I piętra Budynku Głównego zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/01/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-8/22

Dostawa analizatora hematologicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/01/2022 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-81/21

Dostawa analizatora hematologicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/12/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-83/21

Dostawa akcesoriów informatycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/12/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-76/21

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

01/12/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-75/21

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/11/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn- 381–2–77/21

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru firmowego, druków gotowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

09/11/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-67/21

Sukcesywne dostawy rękawic dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/11/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–66/21

Dostawa systemu oceny dermatoskopowej pacjenta dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/10/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-71/21

Dostawa ultrawirówki dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/10/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn- 381–2–65/21

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru firmowego, druków gotowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

25/10/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-63/21

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/09/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-62/21

Dostawa ultrawirówki dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/09/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn-381–2– 61/21

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

10/09/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-60/21

Sukcesywne dostawy szybkich zastawów histochemicznych oraz formaldehydu dla Narodowego  Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

30/08/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-58/21

Dostawa aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/08/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 44/21

Sukcesywne dostawy opatrunków, zestawów operacyjny do laparoskopii, zestawów operacyjnych do zabiegów rekonstrukcyjnych, zestawów rewizyjnych do zabiegów rekonstrukcyjnych dla NIO-PIB Oddz. w Gliwicach.

12/08/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-53/21

Sukcesywna dostawa niegazowanej wody źródlanej dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach,

27/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-54/21

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/07/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–51/21

Dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-52/21

Dostawa sprzętu pomiarowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-47/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

01/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-49/21

Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

24/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPBN -381–2– 48/21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-43/21

Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-40/21

Dostawa elektrokardiografów, detektorów półprzewodnikowych oraz lamp zabiegowych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

16/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 41/21

Zakup serwerów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

07/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-28/21

Dostawa sprzętu pomiarowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 30/21

Dostawa, zaprogramowanie i uruchomienie wraz z niezbędnym osprzętem stacji operatorskiej, aplikacji wizualizacji SSP oraz SSWiN i KD, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej instalacji dla  NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

02/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-42/21

Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

01/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–38/21

Dostawa aparatów cyfrowych USG do oceny szyi, nadnerczy i jamy brzusznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-36/21

Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

20/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-32/21

Dostawa stacji dokujących, pomp strzykawkowych oraz pomp objętościowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/05/2021 Dostawy
DO/DZ–TPBN -381–2– 39/21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn -381-2-37/21

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych, zestawów do izolacji DNA oraz odczynników do biologii molekularnej

19/05/2021 Dostawy
DO/DZ–TPBN–381–2–35/21

Sukcesywne dostawy odczynników do izolacji kwasów nukleinowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/05/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 34/21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-21/21

Sukcesywne dostawy odczynników,  sond FISH do diagnostyki hematologicznej, sterylnych końcówek  do pipet  oraz podłoży do rozmazów cytologicznych, odczynników i materiałów zużywalnych do zamkniętego systemu barwienia  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego,

29/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-29/21

Zakup zautomatyzowanego wysokoprzepustowego systemu preparacji próbek biologicznych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

27/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-26/21

Dostawa elektrokardiografów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 

23/04/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–27/21

Sukcesywne dostawy odczynników do izolacji kwasów nukleinowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-23/21

Zakup samochodu osobowego dla dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-14/21

Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – 1 szt. oraz Zakładu Patologii Nowotworów – 1 szt. 

16/04/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 19 / 21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-22/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/04/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –18 / 21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-20/21

Zakup zautomatyzowanego wysokoprzepustowego systemu preparacji próbek biologicznych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

09/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-17/21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI dla NIO-PIB O/Gliwice

29/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-TPbn-381-2-9/21

Dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

09/03/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 16 / 21

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych, odczynników do biologii molekularnej oraz materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

04/03/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –15 / 21

Sukcesywne dostawy odczynników do ekstrakcji i detekcji wirusa brodawczaka ludzkiego -DNA HPV, materiały zużywalne oraz dzierżawa aparatu do izolacji DNA wirusa HPV- wchodzącego w skład platformy Cobas 4800 dla Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego, Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/03/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-12/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/03/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 13 / 21

Sukcesywna dostawa generatorów molibdenowo-technetowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/03/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –11 / 21

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/02/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 6 / 21

Sukcesywna dostawa akumulatorów do urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/02/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-4/21

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i testów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/02/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –5 / 21

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

 

09/02/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-184/20

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

31/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-181/20

Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyku 18 F Fludeoksyglukozy (FDG) dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-120/20

Dostawa aparatu do densytometrii kostnej z oprogramowaniem do  analizy struktury kości dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-177/20

Sukcesywna dostawa druków medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-169/20

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-183/20

Wymiana zespołu sprężarek bezolejowych sprężonego powietrza na potrzeby napędu automatyki dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania laboratoryjnego PET Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-153/20

Dostawa urządzeń medycznych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-165/20

Dostawa kolumny endoskopowiej – toru wizyjnego dla I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-161/20

Zakup akcesoriów informatycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/11/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-163/20

Sukcesywne dostawy zestawów ELISA,  jednorazowych układów oddechowych, kieliszków do leków, odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania przeciwciał  SARS-CoV-2 IgM oraz sprawdzianów zewnątrzlaboratoryjnych  dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

06/11/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-148/20

Zakup bakteriobójczych lamp przepływowych do dekontaminacji powietrza dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/11/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-162/20

Dostawa sterylizatora parowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-109/20

Dostawa sterylizatora parowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-133/20

Wymiana zespołu sprężarek bezolejowych sprężonego powietrza na potrzeby napędu automatyki dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania laboratoryjnego PET Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/20

Dostawa urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-141/20

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-139/20

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-134/20

Dostawa sprzętu i narzędzi medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-128/20

Sukcesywna dostawa leku Lenvima dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/20

Zakup wózków dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie  - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-131/20

Dostawa sprzętu i materiałów eksploatacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-112/20

Sukcesywna dostawa źródeł do aparatów HDR wraz z obsługą serwisową urządzeń dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

09/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-124/20

SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ, OBUWIA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

04/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-126/20

Sukcesywna dostawa leku Larotrecytynib dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-121/20

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 

20/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-116/20

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-111/20

Sukcesywna dostawa leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/20

Zakup stacji oraz monitorów diagnostycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/20

Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-113/20

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach             

05/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-93/20

Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-100/20

Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-101/20

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-77/20

Dostawa i montaż mobilnego urządzenia do ciągłej dezynfekcji wodą wysokoozonowaną oraz do płukania i dezynfekcji sieci, instalacji i urządzeń wewnętrznej instalacji wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/20

Dostawa serwerów DHCP/DNS/NTP wraz z 36 miesięczną gwarancją dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-89/20

Sukcesywne dostawy  odczynników oraz zestawów do oznaczania mutacji somatycznych w bloczkach parafinowych dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

10/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-90/20

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-82/20

Zakup kolumn chromatograficznych oraz sukcesywne dostawy  materiałów zużywalnych oraz produktów do analizatorów, termocyklera oraz zgrzewarki będących w posiadaniu Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

02/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-73/20

Sukcesywna dostawa bronchoskopów i monitorów do bronchoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/20

Zakup aparatu do detekcji /amplifikacji wirusów oraz bakterii w systemie otwartym metodą rtPCR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

29/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/20

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-74/20

Sukcesywna dostawa akcesoriów endoskopowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziałuw Gliwicach.

08/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/20

Zakup źródeł kalibracyjnych i markerów do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów PET/CT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-69/20

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczegodla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/20

Dzierżawa wstrzykiwacza kontrastu do badań TK wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/20

Sukcesywne dostawy cewników naczyniowych oraz zamkniętych systemów dostępu naczyniowego bez mechanicznych części dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, 
Oddziału w Gliwicach

22/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-52/20

Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-66/20

Sukcesywna dostawa gazów technicznych w butlach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-63/20

Dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

13/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-47/20

Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

12/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-57/20

Dostawa oprogramowania do wyliczania liczby jednostek monitorowych i dawki w wybranych punktach dla obliczonych przez system planowania leczenia warunków napromieniowania ​ dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach,

29/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/20

Dzierżawa analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów i genów oporności na antybiotyki z materiału klinicznego metodą Multiplex PCR wraz z dostawą zestawów dla Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału  w Gliwicach

16/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/20

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i mieszanek gazowych w butlach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/20

Dostawa oprogramowania do wyliczania liczby jednostek monitorowych i dawki w wybranych punktach dla obliczonych przez system planowania leczenia warunków napromieniowania ​ dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

30/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/20

Sukcesywna dostawa wag precyzyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/02/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/20

Dostawa urządzeń dla Pralni Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/02/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/20

Dostawa gazów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/02/2020 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-86/22

Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn- 381-2-83/22

Świadczenie usług serwisowych systemu Oncentra Brachy firmy ELEKTA dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/12/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381–2-70/22

Przystosowanie komory BBS T do pracy z generatorami 68Ge/68Ga dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

23/11/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-74/22

Przedłużenie wsparcia serwisowego macierzy oraz serwerów systemu VNA na okres 36 miesięcy dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach 

10/11/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-63/22

Całodobowa obsługa wymiennikowni i węzłów cieplnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/09/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-46/22

Zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie karnetów dla pracowników NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

24/08/2022 Usługi
DO/DZ–TPbn–381–2–54/22

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu MSD o moduły do zarządzania badaniami klinicznymi i jakością w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIO-PIB o/Gliwice

12/08/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn- 381-2-49/22

Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/07/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-40/22

Całodobowa obsługa wymiennikowni i węzłów cieplnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/07/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-44/22

Świadczenie usługi serwisu i zaawansowanego wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie sieci LAN i WLAN dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/06/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-38/22

Świadczenie usługi serwisu i zaawansowanego wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie sieci LAN i WLAN dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

07/06/2022 Usługi
DO/DZ – TPbn- 381–2 –36/22

Usługi transportowe naczepy mammograficznej z wbudowanym mammografem cyfrowym, umożliwiające wykonywanie badań mammograficznych w trybie mobilnym w obrębie województwa śląskiego  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

31/05/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-22/22

Świadczenie usług serwisowych i napraw bieżących oraz wulkanizacja i wymiana ogumienia pojazdów samochodowych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału
w Gliwicach

21/04/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-24/22

Usługa odbioru, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych o kodach: 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 17* wytworzonych w instalacji do termicznego przekształcania opadów medycznych zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/04/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-31/22

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania do siedziby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze

12/04/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-15/22

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostarczania do siedziby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze.

22/03/2022 Usługi
DO/DZ–TPbn–381–2–13/22

Usługa opieki technicznej sprzętu serwerowego oraz oprogramowania na okres 24 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

15/02/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn- 381-2-12/22

Świadczenie usług dezynfekcji fumigacyjnej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

10/02/2022 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-73/21

Świadczenie usług wykonywania przeglądów, konserwacji oraz usług serwisowych urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

26/11/2021 Usługi
DO/DZ–TPbn -381–2– 50/21

Świadczenie usług serwisowych mammografu cyfrowego Selenia Dimension prod. Hologic dla Narodowego Instytutu Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

26/07/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-24/21

Wykonanie wzorcowania mierników aktywności, rejestratorów temperatury oraz sprawdzenie środków ochrony przeciwporażeniowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/06/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-31/21

Usługa wykonywania analiz mikrobiologicznych dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowana Laboratoryjnego PET Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

13/05/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-25/21

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/04/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-7/21

Świadczenie usług serwisowania oraz napraw urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/03/2021 Usługi
DO/DZ – TPbn- 381–2 – 10 / 21

wykonanie okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie  z ustawą  Prawo Budowlane art. 26 ust.1 pkt1 i art. 62 ust.1 pkt 3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych wynikłych  w trakcie przeprowadzenia przeglądów  w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym  Oddziale w Gliwicach

10/03/2021 Usługi
DO/DZ–TPbn -381–2– 1 / 21

Usługa 36 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego, z uwzględnieniem wymaganych przez producenta przeglądów i czynności serwisowych, dla infrastruktury obsługującej serwerownie oznaczoną jako MDF_02 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

09/02/2021 Usługi
DO/DZ-381-1-188/20

Świadczenie usług przeglądów aparatury medycznej oraz świadczenie usług serwisowych aparatu miniSeq firmy Illumina dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-106/20

Wykonanie wzorcowania/kalibracji przyrządów pomiarowych i urządzeń oraz odczytu dawek indywidualnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

10/12/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-172/20

Świadczenie usług przeglądów aparatury medycznej oraz świadczenie usług serwisowych aparatu miniSeq firmy Illumina dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/12/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-156/20

Usługi przeglądów okresowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/11/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-157/20

Świadczenie usług dezynfekcji fumigacyjnej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/11/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-105/20

1. przegląd i konserwacja 9 szt. sterowników PLC wraz z szafami sterowniczymi, 2. konserwacja, legalizacja oraz naprawa SSWiN, 3. konserwacja, legalizacja i naprawa SSP, DSO, systemu oddymiania oraz SGG wraz z systemem wczesnej detekcji dymu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/10/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-142/20

Świadczenie usług serwisowych linii produkcyjnej radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

01/10/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-123/20

Usługi przeglądów okresowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/08/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-92/20

Usługa całodobowej obsługi wymiennikowni wraz z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądów instalacji i urządzeń oraz usuwaniem bieżących awarii wymiennikowni ciepła, przepompowni kondensatu oraz węzłów redukcyjnych w pralni
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

24/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-87/20

Usługi przeglądów okresowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-72/20

Konserwacja i naprawa wind zainstalowanych w budynkach  Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-58/20

Świadczenie usług serwisowych i napraw bieżących oraz wulkanizacja i wymiana ogumienia  pojazdów samochodowych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/05/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-32/20

Sukcesywny wywóz odpadów od Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/03/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-17/20

Świadczenie serwisu pogwarancyjnego z uwzględnieniem przeglądów dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w serwerowniach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

07/02/2020 Usługi
DO/DZ–TPbn-381–2–18/22

Adaptacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia aparatu RTG Luminos dRF s/n 2246 firmy Siemens wraz z demontażem, przeniesieniem i uruchomieniem tego aparatu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

06/05/2022 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-9/22

Remont Rejestracji i Archiwum Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/02/2022 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-4/22

Przebudowa z adaptacją pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1 budynku Głównego wpisanego
do rejestru zabytków na BIOBANK dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

05/01/2022 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-80/21

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie -1 na bunkier terapeutyczny K1 Zakładu Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/12/2021 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-70/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/10/2021 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-45/21

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie -1 na bunkier terapeutyczny K1 Zakładu Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/10/2021 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-64/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla NIO-PIB

28/09/2021 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-56/21

Zadanie 1. Remont sanitariatów Przychodni Przyklinicznej nr 0.012, 0.013, 0.051, 0.052,
zadanie 2. Remont sanitariatów Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej (cz. terapeutyczna)
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/09/2021 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-59/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/08/2021 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-46/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

13/07/2021 Roboty
DO/DZ-381-1-145/20

Remont i przebudowa części pomieszczeń dawnego punktu gastronomicznego na zespół administracyjno-biurowy w segmencie M1 Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/10/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-132/20

Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów dachu Budynku Głównego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

10/09/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-107/20

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/08/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-61/20

Wykonanie remontów budynków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

07/08/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-55/20

Remont i przebudowa I Kliniki Radioterapii I Chemioterapii ( VIII Pietro Budynku Kliniki) Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/05/2020 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-5/24

Postępowanie konkursowe dotyczy udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanie badań konsultacyjnych immunohematologicznych w trybie rutynowym i na cito oraz badań immunogenetycznych układu HLA

27/02/2024 Dostawy
DO/DZ-382-9-3/24

Wykonywanie badań konsultacyjnych immunohematologicznych w trybie rutynowym i na cito oraz  badań  immunogenetycznych układu HLA 

01/02/2024 Dostawy
DO/DZ-381-9-6/24

Przedmiotem zamówienia są czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

15/04/2024 Usługi
DO/DZ-381-9-4/24

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania  opisów badań TK oraz MR w trybie planowym  dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 
 

13/03/2024 Usługi
DO/DZ-381-9-2/24

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń medycznych dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, tj.  wykonywania opisów badań TK w trybie planowym pacjentów Udzielającego zamówienia  

17/01/2024 Usługi
DO/DZ-381-9/1/24

Postępowanie konkursowe dotyczy udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanie badań konsultacyjnych immunohematologicznych w trybie rutynowym i na cito oraz  badań  immunogenetycznych układu HLA

11/01/2024 Usługi
DO/DZ-381-9-1/23

Postępowanie konkursowe dotyczy udzielenia zamówienia w zakresie czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

15/05/2023 Usługi
DO/DZ-381-9-4/22

Czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

26/04/2022 Usługi
DO/DZ-381-9-3/22

BADANIA IMMUNOHEMATOLOGICZNE i  IMMUNOGENETYCZNE
BADANIA LABORATORYJNE - PRZECIWCIAŁA
BADANIA LABORATORYJNE - TRYPTAZA

10/02/2022 Usługi
DO/DZ-381-9-2/22

Diagnostyka hematologiczna – badania cytogenetyczne i molekularne

27/01/2022 Usługi
DO/DZ-381-9-1/22

BADANIA IMMUNOHEMATOLOGICZNE i  IMMUNOGENETYCZNE
BADANIA LABORATORYJNE
BADANIA OKULISTYCZN

21/01/2022 Usługi
DO/DZ-381-9-3/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/08/2021 Usługi
DO/DZ-381-9-2/21

Badania laboratoryjne

02/08/2021 Usługi
KONKURS

Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” wraz z zagospodarowaniem terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

28/05/2021 Usługi
DO/DZ-381-9-1/21

CZYNNOŚCI POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE,  PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
ODDZIAŁU W GLIWICACH

10/02/2021 Usługi