You are here

Zamówienia publiczne

UWAGA:
Od dnia 01.01.2023r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone są na Platformie e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-6/24

Przedmiotem zamówienia są czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

15/04/2024 Usługi