You are here

Dojazd


Wyświetl większą mapę lub wyznacz trasę


Źródło: KZK GOP 
Rozkład jazdy dostępny jest również na stronie www.kzkgop.com.pl
W związku z kontynuacją budowy DTŚ – odcinek G2, Eurovia Polska S.A., jako Lider Konsorcjum, zawiadamia, że w trybie zatwierdzonej organizacji ruchu z dniem 21 stycznia 2014 r. na odcinku ul. Jana Śliwki /na wysokości autosalonu/ nastąpi lokalne przewężenie jezdni do jednego pasa ruchu. W związku z powyższym ruch kołowy w tym miejscu sterowany będzie w trybie sygnalizacji świetlnej wahadłowej całodobowo.
Planowany termin utrzymania czasowej organizacji z sygnalizacją wahadłową wynosi około 2 tygodni tj. do 01.02.2014 r. Po wykonaniu planowej części robót, ruch kołowy na ul. Śliwki zostanie przywrócony do pierwotnej formy tj. ruchu dwukierunkowego.
 
Informacja przekazana przez Eurovia Polska S.A.
ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU 
W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ 
W GLIWICACH
 
22 lipca 2013 r. zostanie wprowadzony III Etap Zmian Organizacji Ruchu, polegający na:

całkowitym zamknięciu ulicy Śliwki /na odcinku od skrzyżowania ul. F. Orlickiego/Nadrzeczna do wjazdu do Auto Salonu/ w terminie od 22.07.2013 r. do 31.08.2013 r.
Szkic planu objazdu
 
Informacja przekazana przez Eurovia Polska S.A., 16.07.2013 r.
4 MARCA 2013 ZAMKNIĘTE DLA RUCHU ZOSTANĄ:
  • ulica Konarskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do l. Piramowicza)Objazd dla jadących od strony Zabrza i dzielnicy Sośnica zostanie poprowadzony ulicami: Jagiellońską, Dworcową, Strzody i Wrocławską. Natomiast dla jadących z centrum Gliwic wyznaczono objazd ulicami: Częstochowską i Jagiellońską. Planowany termin zakończenia robót i przywrócenia przejazdu ul. Konarskiego – 15 grudnia 2013 r.
  • ulica Dubois (na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Sienkiewicza)W tym przypadku nie było konieczne wyznaczenie objazdu. Mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji. Planowany termin zakończenia robót i przywrócenia przejazdu ul. Dubois – 15 grudnia 2014 r.
 
11 MARCA ZAMKNIĘTA DLA RUCHU ZOSTANIE:
  • ulica Kujawska (od skrzyżowania z ul. Błonie na odcinku 500 m w stronę centrum miasta)Objazd w obu kierunkach ruchu dla relacji Gliwice – Zabrze zostanie poprowadzony ulicami: Błonie, Pocztową, Rymera i Dolną. Planowany termin zakończenia robót i przywrócenia przejazdu ul. Kujawską – 15 grudnia 2013 r.
 
18 MARCA PLANOWANE JEST ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU:
  • ulicy Portowej (na odcinku od ul. Jana Śliwki do zjazdu z DK 88) oraz Drogi Krajowej nr 88 – Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (nad ulicą Portową)Objazd zostanie poprowadzony ulicami:
    • Pionierów, Perseusza, Estakadą Heweliusza, Portową, Edisona, Łabędzką i Opla – dla jadących w kierunku Wrocławia;
    • Okulickiego, Kozielską, Łabędzką, Edisona, Portową, Estakadą Heweliusza, Perseusza i Pionierów – dla jadących w kierunku Bytomia.
Planowany termin zakończenia robót na ul. Portowej – lipiec 2014 r., a na Drodze Krajowej nr 88 – grudzień 2014 r.
 
W czasie zamknięcia dla ruchu ulicy Portowej zmieni się rozkład jazdy autobusów oraz lokalizacje przystanków komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane osobnym komunikatem.
 
8 KWIETNIA ZAMKNIĘTA DLA RUCHU ZOSTANIE:
  • ulica Fredry (na całej długości)W tym przypadku nie było konieczne wyznaczenie objazdu. Mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji. Planowany termin zakończenia robót i przywrócenia przejazdu ul. Fredry – listopad 2013 r.
 
Wszystkie istotne zmiany w organizacji ruchu ujęte w harmonogramie będą wprowadzane w poniedziałki po porannym szczycie komunikacyjnym (około godziny 10.00).
 
Oprócz tego, w trakcie prowadzenia prac, mogą wystąpić inne utrudnienia na drogach, nieujęte w harmonogramie np. zwężenia ulic. Informacje o wszystkich ważnych zmianach takich, jak kilkumiesięczne zamknięcia ulic będą podawane przez wykonawców z odpowiednim wyprzedzeniem. Kierowcy przemieszczający się po Gliwicach tranzytem, chcący uniknąć utrudnień w centrum miasta, powinni korzystać z autostradowej obwodnicy miasta, którą tworzą autostrady A1 i A4.
 
Harmonogram planowanych zmian
 
Mapa z objazdami

Informacja przekazana przez Eurovia Polska S.A., 26.02.2013 r.