You are here

Virtual tour


HOSPITAL

Po kliknięciu na obrazek odtworzone zostaną zdjęcia panoramiczne budynku Centrum Onkologii w Gliwicach. Dzięki nim można zapoznać się z wyglądem Instytutu wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz rozejrzeć się po szpitalnej kaplicy.
 

 


 

 


RADIOTHERAPY DEPARTMENT

Po kliknięciu na obrazek odtworzone zostaną zdjęcia panoramiczne pomieszczeń Zakładu Radioterapii w których znajdują się aparaty terapeutyczne służące leczeniu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Ponadto można zapoznać się z wyglądem korytarzy i poczekalni Zakładu.
 

  


BRACHYTHERAPY DEPAERTMENT


Po kliknięciu na obrazek odtworzone zostaną zdjęcia panoramiczne pomieszczeń Zakładu Brachyterapii gdzie prowadzone jest leczenie chorych z użyciem pierwiastków promieniotórczych. 

 

 

 


RADIOLOGY AND DIAGNOSTIC IMAGING DEPARTMENT


Po kliknięciu na obrazek odtworzone zostaną zdjęcia panoramiczne pomieszczeń Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej gdzie wykonywane są badania diagnostyczne z użyciem m.in.: tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii, aparatu rentgenowskiego, mammografii.