You are here

Międzynarodowe Warsztaty Akademickie "Rolnictwo, Technika, Zdrowie, Życie - Biologizacja Rolnictwa", 2-3.12.2014 r., Opole.

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza na Międzynarodowe Warsztaty Akademickie "Rolnictwo, Technika, Zdrowie, Życie - Biologizacja Rolnictwa", które odbędą się w dniach   2-3.12.2014 r. w Opolu pod patronatem Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej –Curie Oddział w Gliwicach. Tematyka warsztatów obejmuje rolnictwo, zdrowie i etykę oraz życie. Warsztaty te integrują specjalistów z różnych dziedzin nauki analizujących mechanizmy zrównoważonego rozwoju świata. Szczególne miejsce w obradach poświęcone jest problemowi współczesnego rolnictwa i przemysłu spożywczego stanowiąc tym samym doskonałą platformę współpracy i wymiany doświadczeń. Uwaga poświęcona zostanie również zagadnieniom z dziedziny zdrowia.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.kib.po.opole.pl

Karta zgłoszeniowa