You are here

Kursy specjalizacyjne

Wykaz kursów specjalizacyjnych organizowanych w Centrum Onkologii  - Instytucie
im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach w ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
Więcej informacji: www.cmkp.edu.pl
 
Fizyka Medyczna

 


1. KURS SPECJALIZACYJNY Z FIZYKI MEDYCZNEJ - Terapia promieniowaniem niejonizującym
 
Kurs zgodny z programem specjalizacji z 2018 r. (Moduł I, kurs 6). Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach zaprasza na kurs specjalizacyjny „Terapia promieniowaniem niejonizującym”.
 
Termin kursu:  13.12.2023 r. - on-line (Platforma MS Teams)
 
Wykłady on-line odbędą się na platformie MS Teams i warunkiem uczestnictwa jest posiadanie konta na w/w platformie.

Koszt:  240 zł (szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane e-mailem po zatwierdzeniu
poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego)
 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie załączonego formularza* na adres: barbara.donat@gliwice.nio.gov.pl
 
*Formularz należy wypełnić bardzo czytelnie wskazane jest komputerowe wypełnienie, podpisać własnoręcznie lub podpisem elektronicznym i przesłać zeskanowany formularz najlepiej w formacie PDF.
 
DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

Termin przyjmowania zgłoszeń: 8.12.2023 r.
 
Kontakt: Zakład Fizyki Medycznej; e-mail:  zfm@gliwice.nio.gov.pl; tel. (32) 278-80-77

UWAGA! Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku co najmniej 20 zgłoszeń w terminie do 8.12.2023 r. 
 
Radioterapia onkologiczna
  
Tytuł kursu: Kurs podsumowujący (atestacyjny) – wiosenny
Termin(y): 26.02.2018 - 02.03.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Kierownik administracyjny: Ewa Strzelecka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Podstawy onkologii.
Termin(y): 05.03.2018 - 09.03.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Wojciech Majewski
Kierownik administracyjny: Magdalena Marniok
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Podstawy fizyki medycznej. Planowanie radioterapii i brachyterapii.
Termin(y): 12.03.2018 - 16.03.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek
Kierownik administracyjny: Małgorzata Czolka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail:  barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Radioterapia konformalna i kontrola jakości radioterapii.
Termin(y): 16.04.2018 - 20.04.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Sławomir Blamek
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl 
 

Tytuł kursu: Nowotwory regionu głowy i szyi.
Termin(y): 14.05.2018 - 18.05.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Kierownik administracyjny: Ewa Strzelecka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Standardowe metody radioterapii.
Termin(y): 11.06.2018 - 15.06.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek
Kierownik administracyjny: Małgorzata Czolka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Biologia molekularna, genetyka, diagnostyka nuklearna i obrazowa w radioterapii onkologicznej.
Termin(y): 17.09.2018 - 21.09.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Marek Rusin
Kierownik administracyjny: Barbara Radwan-Jakubina
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Podstawy skojarzonego leczenia chorób nowotworowych oraz analiza badań klinicznych.
Termin(y): 24.09.2018 - 28.09.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Kierownik administracyjny: Ewa Strzelecka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Radiobiologia doświadczalna i kliniczna, sposoby frakcjonowania dawki promieniowania.
Termin(y): 22.10.2018 - 26.10.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
Kierownik administracyjny: Barbara Radwan-Jakubina
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl
 

Tytuł kursu: Kurs podsumowujący (atestacyjny) – jesienny
Termin(y): 12.11.2018 - 16.11.2018
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Radioterapii Onkologicznej;
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Miejsce kursu:
Sala 248A, (I piętro, stary budynek COI) - ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Kierownik administracyjny: Ewa Strzelecka
Zgłoszenia na kurs:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszenia na kursy w ramach programu dydaktycznego CMKP. Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP; ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa; tel.: 22 56 93 808; e-mail: barbara.gebka@cmkp.edu.pl