You are here

Informacja odnośnie szczepień pacjentów onkologicznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19 pacjentów z chorobami przewlekłymi (grupa 1B) oraz zgodnie z najnowszymi wytycznymi w dniach od 24 marca br. do 01 kwietnia br. w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Gliwicach zostaną przeprowadzone szczepienia przeciw COVID-19 Pacjentów z chorobą nowotworową leczonych w Instytucie.

Większość chorych na nowotwory spełniających kryteria kwalifikacji do szczepienia przeciwko COVID-19 ma automatycznie wygenerowane skierowania przez Centrum e-Zdrowie.

Osoby chcące zaszczepić się przeciw COVID-19 prosimy o sprawdzenie na stronie pacjent.gov.pl w Internetowym Koncie Pacjenta (po zalogowaniu się),  w zakładce Profilaktyka, czy zostało im wystawione skierowanie na szczepienie
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

W związku z powyższym prosimy, aby w sprawie szczepień Pacjenci oczekiwali na kontakt telefoniczny ze strony Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach lub kontaktowali się z Call Center, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800 pod numerem telefonu (32) 278 88 88.

Więcej informacji dotyczących szczepień można uzyskać na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore